Wypełnianie kart startowych

01:41 2012-02-19Posted by Łukasz

 

Długo zapowiadany szablonik do pokazania uczniom.

Widać go powyżej, z menu z prawej można sobie pobrać w pdf-ie. Tak należy uzupełniać pola karty. Mogą się te karty nieco różnić u rożnych organizatorów, ale zasady są te same.

OPIS

Na niebiesko wypełnione są pola startującego, nasze (organizatorów) dopiski i obliczenia- na czerwono. Stąd PROSIMY NIE UŻYWAĆ CZERWONYCH DŁUGOPISÓW NA TRASIE- utrudnia nam to życie.

Skróty: BPK- brak punktu kontrolnego (90 lub 60 punktów karnych), ZK- zmiana kolejności (30 za każdą), WK- wolna kratka, STOW- punkt stowarzyszony (po 15 lub 25 karnych), PM- punkt mylny (30), OPIS- brak opisu punktu (startujący MUSI zaznaczyć, KTÓRY punkt podbija)

W razie pytań- co to, dlaczego i po ile- proszę pisać, wyjaśnimy wątpliwości.

Trasy

18:45 2012-03-23Posted by Łukasz

 

Jak wyglądają trasy- krótki opis

  • TP- początkujących i RK- rekreacyjna (TF- familijna, SZ- szkoleniowa z instruktorem: różnie się nazywają) są robione na pełnych (bardzo dokładnych) mapach, na których wszystkie punkty są umieszczane przez organizatora. Długości zwykle nie przekraczają 3,5 km, punkty stoją blisko głównych ścieżek. Ogólnie są to najprostsze z możliwych tras, wymagające tylko umiejętności orientowania i pilnowania swojej pozycji na mapie. klasyfikacja (i nagrody) są przewidziane w zasadzie tylko dla TP (gdzie jest określony limit czasu), chociaż ze względów promocyjnych czasem dajemy też pamiątki lub dyplomy dla innych.
  • TM budowana jest dla gimnazjum. Do wyznaczenia punktów potrzebna jest umiejętność przeliczania skali, wyznaczania azymutu na mapie i znajomość najważniejszych znaków topograficznych. Przydaje się spostrzegawczość, podkładka, ołówek, linijka, kątomierz, kompas. Trasa jest dłuższa od TP, zwykle do 4 km, punkty są głębiej w lesie (dalej od ścieżek).
  • TJ dla juniorów (liceum) jest troszkę łatwiejszą odmianą TS, ma do 6 km, wymaga spostrzegawczości, posługiwania się azymutem terenowym i szacowania przebytej odległości bez mapy (krokowanie, szacowanie).
  • TS to łamigłówka, której elementami są fragmenty map- jest dłuższa, nad zadaniami czasem siedzi się i godzinę(!). Bardzo liczy się w niej precyzja i wyłapywanie drobnych szczegółów w terenie by połączyć je z mapą, oraz sprawne poruszanie się w trudnym terenie.
  • TW dla weteranów- na poziomie TM-TJ, długości podobnej jak TJ, wydłużony czas, większe znaki.

Każda trasa poza rekreacyjnymi i szkoleniowymi posiada pewien przedział wieku, w którym startujący będzie klasyfikowany- jest to konieczność, by jakoś oddzielić starych wyjadaczy od dzieciaków dopiero uczących cię używania mapy. Niestety, wiąże się to z przyznaniem NKL startującym w "łatwej" kategorii dorosłym. Nie polecamy jednak nawet ludziom na codzień pracującym z mapami startu od razu w TS- naprawdę można się trwale zniechęcić :D

Dzieci na trasach rekreacyjnych nie stanowią absolutnie żadnej przeszkody, znamy ludzi biegających z dziećmi w nosidełku (zawody sportowe, czyli bno), zdarzają się starty z psami. Przykłady można zobaczyć na zdjęciach z imprezy "Maruda"- link na naszej stronie (archiwum). W przypadku startu w kategoriach "indywidualnych" z małymi dziećmi również nikt z organizatorów nie będzie razej robił trudności.

Punkty, śmieci i las

23:46 2013-04-01Posted by Łukasz

 

Zawsze po imprezie sprząta organizator. Nikt poza nim nie ma prawa zmieniać, przesuwać, opisywać i zrywać punktów ani ich wyposażenia. Traktujemy to jako dewastację.

Czasem ściąganie trasy z powodu np. zmęczenia, pogody odkłada się na parę dni. Zdarza się (rzadko), że po imprezie org-i zapomną ściągnąć niektóre punkty. Powinny to być jednak wyjątki. Poniżej przypadki pewnego organizatora, który albo robi to nagminnie, albo mamy do niego szczęście. Z historii naszego koła pamiętam może 2(!) przypadki, że jakiś punkt nie został ściągnięty (choć często zdarza się, że już go nie ma, bo 'zaopiekowali się nim' startujący lub spacerowicze).

Staramy się minimalizować straty w przyrodzie- projektując trasy uważamy na tereny chronione, młodniki (zakazy wstępu), tereny prywatne i uprawne. Uprzedzamy startujących o ostojach zwierząt.

NIGDY NIE ZOSTAWIAMY W LESIE "SWOICH" ŚMIECI (punkty, sznurki itp.) - poza odrobiną papierowego konfetti. Odpowiadamy za to przed leśniczymi z danego terenu (każdorazowo dostajemy od nich zgodę na imprezę). Z przykrością dodam, że poza punktami często zbierający wraca z kieszeniami pełnymi kartoników po soczkach i waflach, które dostają uczestnicy..

W razie gdyby 'coś' się jednak zdarzyło, prosimy o informację, że 'nadal wisi'. Zdejmiemy.